A-A+

用Retina DisplayMenu轻松开启Macbook Pro视网膜屏幕2880×1800分辨率

2012年09月11日 电脑网络

  花大价钱买了台拥有Retina视网膜屏幕的Macbook Pro,但是却无法开启2880×1800分辨率,岂不悲催!
  今天就与大家分享一款名为Retina DisplayMenu的小工具,可以帮你轻松开启2880×1800分辨率。如图:
用Retina DisplayMenu轻松开启Macbook Pro视网膜屏幕2880×1800分辨率
  Retina DisplayMenu下载地址:
  云盘下载(解压密码:3haow.com)

给我留言